Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

halfinlove
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaalicemeow alicemeow
halfinlove
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
3957 f08d
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

halfinlove
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakamykowata kamykowata

June 11 2017

halfinlove
halfinlove
8380 659f
Reposted fromkrzysk krzysk viasweetnothingg sweetnothingg
halfinlove
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
halfinlove
halfinlove
3511 5e3d 500
halfinlove
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadraia draia

May 25 2017

halfinlove
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viasweetnothingg sweetnothingg
halfinlove
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viaalicemeow alicemeow

May 19 2017

halfinlove
halfinlove
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
halfinlove
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl