Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

halfinlove
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaznikajac znikajac
0702 0e8c 500

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viaznikajac znikajac
halfinlove
5125 7120 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaznikajac znikajac
halfinlove
8829 a15c
Reposted fromPiro Piro viaznikajac znikajac
halfinlove
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtomowa tomowa viaznikajac znikajac
halfinlove
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaznikajac znikajac
halfinlove
Żałuję, że jestem jaka jestem. Że ruszają mnie małe gesty i wymyślone aluzje w cudzych słowach. Żałuję, że ważne jest dla mnie czyjeś zdanie, że liczę się z uczuciami innych. Żałuję, że potrafię zmienić humor tysiąc razy na dzień i że, gdy wkrada się ten najczarniejszy nie umiem go przegonić. Żałuję, że nie potrafię pomagać ludziom, że wciąż myślę o sobie. Żałuję, że nie potrafię głośno i wyraźnie stwierdzić czego chcę i godzę się z tym, co przychodzi. Żałuję, że boję się zostać sama.
— Choś przecież nikt nie jest sam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaznikajac znikajac
halfinlove

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaznikajac znikajac
halfinlove
Kobiecość ujawnia się w zgięciu ręki, dotknięciu policzka, sposobie chodzenia, poruszania, sposobie ubierania. Kobiecość to umiejętność posługiwania się swoim ciałem, swoim głosem. Kobiecość to muzyka.
— Grażyna Szapołowska
Reposted fromflorentyna florentyna viaznikajac znikajac
halfinlove
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viaznikajac znikajac
halfinlove
2665 6a82 500
Reposted frommslexi mslexi viawerczi werczi
halfinlove
3129 db9b
Reposted fromwerczi werczi
halfinlove
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
halfinlove
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
halfinlove
2324 ef28 500
Reposted fromhomczi homczi viastylish stylish
halfinlove
4014 4acc 500
Reposted frompiehus piehus viaalicemeow alicemeow
halfinlove
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viaalicemeow alicemeow
halfinlove

March 12 2017

5601 3da7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapanimruk panimruk
halfinlove
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl