Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

halfinlove
1266 46d1 500
Reposted from28mm 28mm viastrzepy strzepy
halfinlove
Człowiek to nie koło o jednym centrum, ale raczej elipsa o dwóch ogniskach. Jednym są fakty, drugim - idee. 
— Nędznicy, Wiktor Hugo
Reposted fromfatique fatique viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 17 2018

halfinlove
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. 
A później co? 
Pijesz.
Reposted fromnatory natory viajointskurwysyn jointskurwysyn
halfinlove
7760 8f92
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
halfinlove
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
halfinlove
8903 457a 500
halfinlove
halfinlove
8727 ba66 500
halfinlove
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
halfinlove
halfinlove

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
halfinlove
5101 d217 500
Reposted fromrenirene renirene viastrzepy strzepy
halfinlove
6034 a678
Reposted fromsaku saku viastrzepy strzepy
halfinlove
Reposted frombluuu bluuu viadraia draia
halfinlove

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
halfinlove
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
halfinlove
halfinlove
9630 0d1f
halfinlove
9629 a7f8
halfinlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl