Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

halfinlove
Reposted fromhysterie hysterie viaalicemeow alicemeow
halfinlove

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
halfinlove
halfinlove

February 21 2017

halfinlove

February 20 2017

halfinlove
halfinlove
halfinlove
halfinlove
Reposted fromnokturnal nokturnal viaalicemeow alicemeow
halfinlove
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viakamykowata kamykowata
halfinlove
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viakamykowata kamykowata
halfinlove
halfinlove
halfinlove
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viakamykowata kamykowata
halfinlove
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viakamykowata kamykowata
halfinlove
8124 b7c7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadzony dzony

February 15 2017

halfinlove
halfinlove
3676 36f6
Gaspar Noe Love (2015)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl